Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Omladinski centar Derbent Derventa

Omladinski centar Derbent Derventa

Omladinski centar Derbent Derventa
Općina: Derventa
Adresa: Ul. Nikole Tesle bb, 74400 Derventa.
Kontaktna osoba: Jefimija Šerbić
jefimijaserbic@gmail.com
Telefon: 065565819
Fax: 053332081
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.derbent.rs.ba ili na FB Omladinski centar Derbent Derventa
Misija: Omladinski centar „DERBENT“ Derventa je organizacija koja ima za cilj okupljanje, animiranje i konstatno usavršavanje mladih u njihom razvoju kroz organizovanje različitih aktivnosti, približavanje mladima putem omladinskog medija i širenje veza poznanstava sa mladima iz okruženja, regije i šire.
Vizija: Postojanje prostora za mlade gde mogu korisno da potroše svoje slobodno vreme bez potreba da se izlažu finansijskim troškovima, a da kroz te aktivnosti postaju aktivan i savjestan građanin u svojoj sredini.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: 5
Broj članova: 40
Broj volontera/ki: 80
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Implementirani projekti: REALIZOVANI PROJEKTI
• U februaru 2006.god. naš volonter je išao u Torino da bi učestvovao u volonterskom radu na Zimskim olimpijskim igrama 2006.godine.
• Krajem februara na Ohridu u Makedoniji je održan susret predstavnika omladinskih organizacija iz zemalja Evrope i jugoistočne-Evrope na kome su prisustvovala dva člana naše organizacije.
• Sredinom mjeseca jula 2006.god. u Parizu je održana konferencija mladih na temu jačanja partnerskih odnosa između omladinskih organizacija zemalja Evrope i jugoistočne-Evrope pod pokroviteljstvom SEE YOUTH-a. Konferenciji je prisustvovalo 137 predstavnika omladinskih organizacija iz pomenutih zemalja među kojima su bila i dva člana naše organizacije.
• Studentsko ljeto – juli-avgust 2006. – organizovanje kulturno-zabavnih aktivnosti; donator Opština Derventa
• „STOP AIDS“ Party – novembar-decembar 2006. – kampanja obilježavanja svjetskog dana borbe protiv side; donator Opština Derventa
• „Omladinsko pozorište“ – septembar 2006. – osnivanje Omladinskog pozorišta u Derventi, te podsticanje i razvijanje kulturno-kreativnog izražavanja; donator „Zdravo da ste“ Banja Luka uz podršku Opštine Derventa
• Lokalna akcija u sklopu projekta evropskih integracija: „B.R.Ž.E.“ bih što da ne BiH, podržana od strane udruženja mladih „LUNA“ Rudo – novembar 2006.
• „Omladinsko pozorište“ – održavanje predstava za učenike OŠ Nikola Tesla
• Susret omladinskih organizacija RS održan u Prijedoru – Februar 2007 na kojem je učestvovalo 5 članova organizacije
• Krajem februara 2007.god. u Bitoli u Makedoniji je održan susret predstavnika omladinskih organizacija iz zemalja Evrope i jugoistočne-Evrope na kome su prisustvovala tri člana naše organizacije.
• Aktivno učešće na radionici pisanja biznis plana organizovanoj od strane OSCE-a Doboj kojoj su prisustvovala 3 člana organizacije.
• Krajem aprila 2007.god. u Beogradu u Srbiji održan susret predstavnika omladinskih organizacija zemalja iz okruženja na kome su prisustvovala dva člana naše organizacije.
• Jul-Avgust 2007 – Projekat “MJESEC AKTIVIZMA MLADIH 2007” - u sklopu Derventskog ljeta – organizovan je sportsko-kulturno-zabavni program za građane Dervente.
• Decembar 2007 – Mart 2008 “Kreativni omladinski lideri” projekat realizovan u Derventi - finansiran od strane Evropske komisije za mlade iz Brisela i podrzan od strane Opštine Dervente.
• Decembar 2007 – Mart 2008 “Iskoristi teatra protiv predrasuda” projekat realizovan u Derventi finansiran od strane Evropske komisije za mlade iz Brisela i podrzan od strane Opštine Dervente.
• Jul-Avgust 2008 – Projekat “MJESEC AKTIVIZMA MLADIH 2008” - u sklopu Derventskog ljeta – organizovan je kulturno-zabavni program za građane Dervente.
• Avgust-Decembar 2008 – Projekat “MLADI I VELIKI POTENCIJALI” – podržan od strane Vlade Rep.Srpske – Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport.
• Decembar 2008 – Mart 2009 “Be Active do it SAFEly” projekat finansiran od strane Evropske komisije za mlade iz Brisela
• Izložba umjetničke fotografije (april-maj 2009) podržana od strane Opštine Dervente.
• Organizovanje gostovanja Pozorišta Prijedor sa pozorišnom hit-komedijom “Šta je sobar vidio?” April 2009 - podržana od strane Opštine Dervente
• Projekt trening “OMLADINSKI AKTIVIZAM” – projektni i finansijski menadžment za omladinske radnike (maj – jun 2009) podrška Opštine Derventa.
• Jun 2009 “KONFERENCIJA BEBA 2009” projekat finansiran od strane Opštine Derventa
• Jul-avgust 2009 “MJESEC AKTIVIZMA MLADIH 2009” projekat finansiran od strane Opštine Derventa
• Avgust-Septembar 2009 – Projekat “PETAR PAN” projekat realizovan u Derventi - finansiran od strane Evropske komisije za mlade iz Brisela i tehničkom podrškom od strane Opštine Dervente.
• Septembar-Oktobar 2009 – Projekat “STREET ART” projekat realizovan u Derventi - finansiran od strane Evropske komisije za mlade iz Brisela i tehničkom podrškom od strane Opštine Dervente.
• Omladinsko pozorište – “Učešće na 9.Festivalu Omladinskih pozorišta Rep.Srpske” – Srbac 06.10.-10.10.2009. – predstava Ljubičica
• Izložba slika – april 2010
• Jul-Avgust 2010 “AKT FEST 2010” projekat finansiran od strane Opštine Derventa
• Edukacija seksualnog reproduktivnog zdravlja među mladima – Asocijacija XY Sarajevo
• Izaberi zdravlje promocijom zdravih stilova življenja mladih Dervente - život bez pušenja, alkohola i droga Jan-maj 2011 - projekat finansiran od strane Opštine Derventa
• STOP AIDS – Obilježavanje 18. Maja Međunarodnog dana preminulih od AIDS-a – Asocijacija XY
• Projekat „AKTIVIRAJ SE“ – Avgust 2011 – Mart 2012 – 8 kreativnih radionica i AKT FEST 2011 – UNDP BiH, Opština Derventa
• Edukacija seksualnog reproduktivnog zdravlja među mladima – Asocijacija XY Sarajevo - Jan 2012 - danas
• STOP AIDS – Obilježavanje 18. Maja Međunarodnog dana preminulih od AIDS-a – Asocijacija XY
• 4. KONFERENCIJA BEBA 2012 - projekat finansiran od strane Opštine Derventa
• Jul-Avgust 2012 “AKT FEST 2012” projekat finansiran od strane Opštine Derventa
• STOP AIDS – Obilježavanje 18. Maja Međunarodnog dana preminulih od AIDS-a – Asocijacija XY
• 5. KONFERENCIJA BEBA 2013 - projekat finansiran od strane Opštine Derventa
• Jul-Avgust 2013 “AKT FEST 2013” projekat finansiran od strane Opštine Derventa
• 6. KONFERENCIJA BEBA 2014 - projekat finansiran od strane Opštine Derventa
• Avgust 2014 “AKT FEST 2014” projekat finansiran od strane Opštine Derventa
• Partner na projektu koalicije ''Pod lupom'' – jer nam je bitno, edukacija i organizovanje nestranačkih i nevladinih posmatrača, finansirano od strane Evropske komisije

Kod udruženja: 11426777183
Dodano: 2015-03-19 09:20:28 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni