Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Omladinska organizacija Šamac

Omladinska organizacija Šamac

Omladinska organizacija Šamac
Općina: Šamac
Adresa: Ul. Vuka Karadžića 56
Kontaktna osoba: Ljubica Smiljić
tatjanamijan@gmail.com
Telefon: 066367698
Fax: 000000000
Web adresa ili link na društvenoj mreži: https://www.facebook.com/omladinskaorganizacijasamac/?modal=admin_todo_to
Misija: Omladinska organizacija Šamac je udruženje koje radi na unapređenju položaja mladih kroz edukaciju, istraživanje, promociju i prevenciju.
Vizija: Vizija Omladinske organizacije Šamac je da mladi zauzmu društvenu poziciju koja im pripada i da stvore uslove koji će im omogućiti bolji i ispunjen život.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 20
Broj volontera/ki: 20
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou

Važne informacije za potencijalne partnere: Udruženje je osnovano 16.05.2018. godine. Zainteresovani smo za svaki vid saradnje sa ostalim udruženjima ili institucijama, na teme koje se odnose na naše programske aktivnosti:
- Promovisanje omladinskog aktivizma i neformalnog obrazovanja kroz sprovođenje volonterskih aktivnosti,
- Promovisanje aktivnog učešća mladih sa ciljem njihovog uključivanja u procese donošenja odluka,
- Razvoj i unapređenje ljudskih prava i sloboda, kao i unapređenje demokratskih odnosa, uz poštovanje autonomije volje pojedinca i svih građana u društvenoj zajednici,
- Podsticati kroz razne vidove edukacije razvoj i unapređenje omladinske politike i uticati na lokalne i državne institucije na veću brigu za mlade,
- Omogućiti mladim ljudima da iskoriste svoje kreativne sposobnosti, poboljšati njihov položaj u zajednici kroz razne edukativne, humanitarne i socijalne programe,
- Podstaknuti ostanak i opstanak mladih ljudi na selu i uticati na razvoj ruralne sredine,
- Zastupati i promovisati razvojne programe koji uključuju mlade ljude sa posebnim potrebama,
- Podsticanje i jačanje saradnje između omladinskih organizacija, na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou
- Pomagati socijalno-ugroženim građanima naše zajednice i raditi na poboljšanju životnih uslova za izbjegla i raseljena lica, povratnike i njihovu reintegraciju u društvu,
- Obrazovati i edukovati omladinu o štetnom uticaju poroka modernog doba na njihovo zdravlje i okolinu,
- Sarađivati sa medijima (radio, TV, štampa) i obavještavati ih o položaju omladine u društu, radi poboljšanja cjelokupne slike mladih ljudi u našoj zemlji,
- Uspostaviti saradnju između nevladinog i vladinog sektora radi rješavanja problematike vezane za poboljšanje uslova života mladih ljudi i svih građana,
- Razvijati svijest o ekologiji i zaštiti životne sredine i doprinijeti očuvanju životne sredine,
- Razvijati i unaprijediti sport i sportske aktivnosti, kao i kulturu i kulturne aktivnosti mladih ljudi.

Kod udruženja: 171596559351
Dodano: 2018-09-14 12:44:44 ; Zadnja izmjena: 2020-08-04 16:44:18 ;   

Korisnički meni