Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”

„Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”

„Međunarodni centar za promociju ljudskih prava”
Općina: Banja Luka
Adresa: Akademika Jovana Surutke 78000 Banja Luka
Kontaktna osoba: Aleksandra Vuković
saskavkv@yahoo.com
Telefon: 066906056
Fax: 051212320
Web adresa ili link na društvenoj mreži: int-hrc.com
Misija: Misija Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ ostvaruje se kroz promociju i pravnu zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda, radi izgradnje i razvoja boljeg i pravednijeg društva, kroz aktivnosti koje doprinose promociji ljudskih prava, posebno prava lica s invaliditetom, zaštite djece sa teškoćama u razvoju, prava nacionalnih manjina, jednakosti i ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije, zaštite od nasilja, aktivnosti djece i mladih, borbe protiv različitih oblika zavisnosti, socijalne zaštite, zaštite zdravlja ljudi i obrazovanja.
Vizija: Vizija Udruženja „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ ostvaruje se podizanjem svijesti, noviranjem normativnih rješenja i preduzimanjem aktivnosti vezanih za promociju i implementaciju ljudskih prava, sadržanih u međunarodnim, regionalnim i domaćim aktima, koji predstavljaju sastavni dio našeg ustavnopravnog sistema.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 30
Broj volontera/ki: 30
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ registrovano je 30.4.2018. godine i do sada nije imalo realizovanih projekata.
Bilans uspjeha za prethodnu godinu: -
Važne informacije za potencijalne partnere: Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ je udruženje koje je registrovano na nivou Bosne i Hercegovine. Sjedište udruženja je u Trebinju, a jedna kancelarija udruženja djeluje u Banjoj Luci. Kroz svoju misiju udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ ostvaruje i svoje ciljeve, a to su:
Promocija i pravna zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda, Promocija i razvoj političke kulture i kulture dijaloga, Podsticanje aktivnosti na uspostavljanju pravne države, Doprinos stvaranju uslova za bolje pozicioniranje domaćih institucija pred međunarodnim institucijama, shodno izazovima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji (EU), Podsticanje brže implementacije pravne tekovine Europske unije (acquis communautaire), Izgradnja i razvoj boljeg i pravednijeg društva, Podsticanje izgradnje uslova za razvoj socijalne pravde i novog kulturnog modela odgovornog društva koje pruža jednake šanse i mogućnosti za svakog pojedinca, Analiza društvene stvarnosti, Rad na ostvarivanju uticaja i davanje sugestija organima zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u postupku donošenja propisa i drugih akata iz nadležnosti tih organa, Borba protiv korupcije i diskriminacije u svim oblastima i na svim nivoima, Edukacija, podrška i zaštita žrtava mobinga, Podsticanje transparentnosti i odgovornosti u radu organa vlasti na svim nivoima i preventivno djelovanje na sprečavanju zloupotreba javnih ovlašćenja u privatne svrhe, Podsticanje naučnoistraživačkog rada u oblastima zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, Podsticanje zaštite prava lica sa invaliditetom, Promocija prava djeteta i zaštita prava djeteta, Uspostavljanje efikasnog političkog sistema, što podrazumijeva odgovornost izabranih lica građanima koji su ih birali, Promocija nezavisnog i efikasnog pravosuđa na svim nivoima, Zalaganje za ekonomski prosperitet, poboljšanje uslova života građana i unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite, Unapređenje sistema obrazovanja i vaspitanja, Organizovanje istraživanja relevantnih društvenih problema i prezentacija stavova o stanju u društvu i rezultatima vršenja vlasti, ljudskih prava, prava lica s invaliditetom, zaštite djece s teškoćama u razvoju, prava nacionalnih manjina, jednakosti i ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije, zaštite od nasilja, aktivnosti djece i mladih, borbe protiv različitih oblika zavisnosti, socijalne zaštite, zaštite zdravlja ljudi i obrazovanja, Promovisanje visokih demokratskih standarda i dobrih iskustava iz oblasti ljudskih prava i sloboda, funkcionisanja pravne države, tolerancije, političke odgovornosti, socijalne politike i međunarodne saradnje, Organizovanje seminara, javnih tribina, okruglih stolova, treninga, u skladu sa zakonom, Podsticanje naučno istraživačkog rada u području promocije i zaštite osnovnih ljudskih prava, Razvijanje međunarodne saradnje sa sličnim udruženjima, Izrada, prezentacija i implementacija naučno-istraživačkih projekata, programa, elaborata i učešće u javnim raspravama, Izdavanje stručne i naučne literature, knjiga i časopisa vezanih za temu osnovnih ljudskih prava i sloboda, Saradnja s organizacijama civilnog društva na području prosvjećivanja, promocije i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, radi jačanja kapaciteta nevladinog sektora, Učešće u aktivnostima i projektima koji imaju za cilj reforme, razvoj i rješavanje problema u društvenim oblastima od javnog interesa, a posebno aktivnosti koje doprinose promociji.
U Udruženju djeluje tim visokoobrazovanih, stručnih i moralno kvalitetnih ljudi, koji posjeduju izuzetne organizacijske i komunikacijske vještine.

Kod udruženja: 71540802048
Dodano: 2018-10-04 10:33:48 ; Zadnja izmjena: 2018-10-29 08:37:41 ;   

Korisnički meni