Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Obrazovna i istraživačka udruženja Centar za komjutersku edukaciju - CCED

Centar za komjutersku edukaciju - CCED

Centar za komjutersku edukaciju - CCED
Općina: Sarajevo - Centar
Adresa: Alipašina 2, Sarajevo
Kontaktna osoba: Amir Mulalić
cced@cced.ba
Telefon: 259146
Fax: 259145
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.cced.ba
Broj osoba na ugovoru o radu: 5
Broj povremeno zaposlenih osoba: 4
Broj članova: 9
Broj volontera/ki: 0
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: CCED provodi neke od najvećih projekata obuke u BiH, a koji su financirani od strane Europske Komisije:

1. Pružanje usluga obuke za puni ECDL paket za 720 državnih službenika u BiH, koji je financiran od strane Europske komisije.Zahtjevane usluge su uključivale pružanje obuke grupi od 720 državnih službenika u BiH, a kroz adekvatnu nastavu u oblastima potrebnim za daljnji razvoj i održavanje njihovih IT sistema.

2.Konzorcij,ugovor Obuka državnih službenika po programu ECDL Start - Ured Koordinatora za reformu javne uprave PARCO, financiran od strane Fonda za reformu javne upravu u BiH
Potrebne usluge su uključivale pružanje obuke grupi 1450 zaposlenih u državnim institucijama kroz izvođenje odgovarajuće nastave u oblastima potrebnim za daljnji IT razvoj kroz ECDL Start edukaciju.

Opisi nekih drugih važnih projekata

1. Pružanje ECDL obuke za 980 mladih nezaposlenih osoba (15-30 godina) na 16 lokacija u državi, financiran od strane UNDP BiH. Potrebne usluge su uključivale pružanje obuke u skupini od 980 mladih nezaposlenih osoba iz BiH, Republike Srpske i Federacije BiH kroz provođemke adekvatne ECDL nastave.
2. IT obuka za 400 korisnika Poslovnog inkubatora i nezaposlenih osoba starijih od 35 godina, financiran od strane SERDA Sarajevo. Potrebne usluge su uključivale pružanje obuke grupi od 400 korisnika SERDA Poslovnog inkubatora kroz provođenje odgovarajuće nastave u područjima potrebnim za daljnji razvoj u IT oblasti i pretkvalifikaciju
3. Obuka za nastavnike informatike u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, koju je financirala SERDA Sarajevo..Potrebne usluge su uključivale pružanje obuke grupi od 250 općinskih službenika kroz provođenje odgovarajuće nastave u područjima potrebnim za daljnji razvoj i održavanje IT sustava

Važne informacije za potencijalne partnere: CCED je registrovan u bazama podataka na www.pador.eu, www.gradsarajovo.mladi.org
Kod udruženja: 241325058540
Dodano: 2011-12-22 07:56:50 ; Zadnja izmjena: 2011-12-28 02:49:06 ;   

Korisnički meni