Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Obrazovna i istraživačka udruženja United NVO

United NVO

United NVO
Općina: Čelić
Adresa: Abdulaha Kovačevića, 75248, Vražići,Čelić
Kontaktna osoba: Mirsad Muminović
mirsad-muminovic@hotmail.com
Telefon: 061380730
Fax: 035660666
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.nvo-united.org
Misija: - Rad na formiranju kritičkog mišljenja po određenom problemu kod gradana.
- Rad na promoviranju ljudskih prava i medusobne tolerancije demokratskim učeđćem gradana,
- Stvaranje pozitivnih-navika kod svih građana, u smislu aktivnog odnosa prema društvenirm dogadajima, te pozitivnih navika u korištenju slobodnog vremena i
odnosa prema životnoj sredini,
- Organizovanje i razvijanje neformalnog edukativnog, ekologkog, kulturnog, humanog rada, vaspitno - obrazovnih i informativnih djelatnosti,
- Okupljanje i organizovanje gradana kroz različite vidove aktivnosti u smislu privređivanja ili zadovoljavanja drugih potreba i interesa građana,

Vizija: Poboljšavanje uslova za omladinski aktivizam, razvoj neformalnog obrazovanja i podsticanje mladih da koriste intelektualne sposobnosti kako bi razvili svoje sposobnosti i društva u cjelini.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 200
Broj volontera/ki: 15
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: "Kreiranje uslova za uključenje mladih u očuvanje tradicije"- CISP
"Efikasnije korištenje slobodnog vremena kroz postavljanje igrališta za vanjski šah" - CISP
"Malonogometni turnir-RAMIĆ 2011" - NVO UNITED
"Pisanje projektnih prijedloga" - OSCE

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 1200
Važne informacije za potencijalne partnere: NVO "United" je omladinska organizacija, čiji je osnovni cilj poboljšanje kvaliteta života mladih u ruralnim sredinama.
Kod udruženja: 61449071963
Dodano: 2012-01-03 17:36:35 ; Zadnja izmjena: 2015-12-02 17:03:31 ;   

Korisnički meni