Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Obrazovna i istraživačka udruženja Omladinsko udruženje VATAN

Omladinsko udruženje VATAN

Omladinsko udruženje VATAN
Općina: Sarajevo - Novo Sarajevo
Adresa: Podrodice Ribar 35
Kontaktna osoba: Abazović Asim
asimabazovic@gmail.com
Telefon: 061231054
Fax: 000000000
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.ou-vatan.webs.com
Misija: Omladinsko udruženje "Vatan" je osnovano u Sarajevu decembra 2010. godine, od strane grupe studenata, mladih intelektualaca željnih promjena i boljeg života za naše cijelo društvo a posebno omladinu, jer "život svakog naroda biće onakav, veliki i slavan, žalostan i sraman kako ga stvori omladina"(G.Petrov). S obzirom na to da se apsolutno slažemo sa jednim velikim Bošnjačkim intelektualcem, Muhamedom Eminom Hadžijahićem, neka Allah s.v.t. bude zadovoljan s njim, kada je rekao da je domovina, u ljudskom aksiološkom poretku, pored vjere, najviša vrijednost, odlučili smo da naše udruženje i nazovemo "Vatan", što u prevodu sa arapskog jezika znači "Domovina".

Omladinsko udruženje "Vatan" je slobodno, dobrovoljno, neprofitno i vanstranačko udruženje omladine koji su se udružili radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa, te podsticanja kreativnih i drugih sposobnosti članova udruženja.

Vizija: Ciljevi omladinskog udruženja Vatan su:

Podsticanje mladih ljudi na povećanje moralnog kvaliteta;
Promicanje osjećaja domovinskog, a suzbijanje nacionalnog patriotizma kod mladih ljudi;
Podsticanje mladih na svijest o Bosni i Hercegovini kao domovini tri naroda, tri konfesije i tri kulture, te podsticanje poimanja domovine kao prirodne te socijalne datosti;
Podsticanje mladih ljudi na antifašizam i toleranciju;
Promicanje porodice kao temelja stabilnog i zdravog društva;
Zalaganje za borbu protiv narkomanije, prostitucije, alkoholizma, nasilja nad djecom, te nasilja uopće;
Zalaganje za Bosnu i Hercegovinu kao pravnu državu ravnopravnih građana uz uvažavanje i primjenu temeljnih prava i sloboda čovjeka, i građanina u skladu sa međunarodnim konvencijama;
Podsticanje na borbu protiv diskriminacije na nacionalnoj, vjerskoj, socijalnoj, spolnoj i bilo kojoj drugoj osnovi;
Podrška institucijama za borbu protiv kriminala i korupcije;
Zalaganje za Bosnu i Hercegovinu kao socijalnu državu;
Zalaganje da mladi ljudi budu primarna kategorija društva;
Zalaganje za veće sudjelovanje mladih u javnom životu i procesima odlučivanja;
Zalaganje da se kvalitetnim programima i projektima, te pojačanim zapošljavanjem zadrže mladi ljudi u Bosni i Hercegovini;
Zalaganje za ukidanje tzv. divljih univerziteta i fakulteta u Bosni i Hercegovini koji se bave proizvodnjom nekvalitetnog kadra;
Zalaganje za besplatno i obavezno osnovno i srednje obrazovanje, te zalaganje za kvalitetno obrazovanje priznato u svijetu;
Zalaganje za usklađene nastavne programe na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, koja će zadovoljiti evropske i međunarodne standarde;
Zalaganje za reformu obrazovanja na svim nivoima, a posebno visokog obrazovanja;
Povezivanje i suradnja sa drugim omladinskim i sličnim organizacijama na području cijele Bosne i Hercegovine i inostranstva;
Iniciranje aktivnosti na zaštiti prirodne okoline;
Organizovanje sportskih takmičenja i kulturnih manifestacija;Izvršavanje i drugih poslova i zadataka koji doprinose zaštiti interesa članova.

Broj osoba na ugovoru o radu: 6
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na entitetskom nivou

Važne informacije za potencijalne partnere: Naše udruženje je relativno mlado, stoga smo otvoreni za saradnju jer nam je još uvijek potrebna pomoć nevladinih organizacija sa iskustvom.

Budite slobodni, i kontaktirajte nas na naš e mail ili broj telefona ukoliko nam želite pomoći.

Unaprijed hvala!!!

Kod udruženja: 281326102901
Dodano: 2012-01-09 05:01:47 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni