Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Udruženja za izgradnju lokalne zajednice Udruženje KULT Gradačac

Udruženje KULT Gradačac

Udruženje KULT Gradačac
Općina: Gradačac
Adresa: Ul Reufa Huseinagića bb
Kontaktna osoba: Mirel Bijedić
mirel.bijedic@kultbih.org
Telefon: 035818472
Fax: 035818472
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.kult-gradacac.org
Misija: Udruženje KULT Gradačac radi na poticaju i razvoju omladinskog sektora i jačanju civilnog društva na području općine Gradačac i regiji. Udruženje zadovoljava društvene potrebe mladih kroz različite edukativne programe i kulturno-zabavno-sportske manifestacije u partnerstvu i saradnji sa lokalnim i međunarodnim organizacijama i lokalnim vlastima.Udruženje KULT Gradačac organizuje razne manifestacije koje imaju za cilj da mladi aktivnije učestvuju u svojoj lokalnoj zajednici. Osim toga kroz razne manifestacije i edukacije mladi svoje slobodno vrijeme provode na kvalitetniji način i dolaze do novih saznanja.
Vizija: Udruženje sa motiviranim, aktivnim i educiranim mladima koji kontinuirano rade na unapređenju položaja mladih u lokalnoj i široj zajednici, te razvoju civilnog društva u BiH.
Broj osoba na ugovoru o radu: 1
Broj povremeno zaposlenih osoba: 4
Broj članova: 150
Broj volontera/ki: 50
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: • Mali grantovi: Tradicionalni projekti Udruženja KULT Kvalitetno slobodno vrijeme mladih sa područjea općine Gradačac
2007-2008 Deza-GTZ, BOSPO Tuzla, GTZ, OSCE, Općina Gradačac

• Promocija omladinskih pitanja u ruralnim predjelima Aktiviranje mladih ljudi u lokalnoj zajednici ( ruralnim predjelima ) kroz razne edukativno-zabavne manifestacije

2008-2010
Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC i Općina Gradačac

• Edukacija mladih iz savremenih načina poljoprivredne proizvodnje i agrobiznisa
Cilj ovog projekta jeste uvođenje integralne proizvodnje kodmladih ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom

2009-2010
Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC i općina Gradačac


• Razmjena mladih Njemačka –Italija-BiH
(Internacionalni omladinski kamp) Cilj projekta jeste razmjena mladih koji upoznaju razne kulture i promocija lokalnih turističkih destinacija ( Wolfratshausen, Castenedollo i Gradačac )

2007-2010
Deza-Gtz, GTZ, Općina Gradačac, Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC

• Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih
Projektom će se uspostaviti održive institucionalne strukture koje će omogućiti učinkovitu saradnju između organizacija mladih u BiH.


2011-2013

Evropska unija

Kod udruženja: 01325058185
Dodano: 2011-12-09 05:21:38 ; Zadnja izmjena: 2011-12-28 02:43:09 ;   

Korisnički meni