Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Savjet mladih Srebrenice

Savjet mladih Srebrenice

Savjet mladih Srebrenice
Općina: Srebrenica
Adresa: Maršala Tita 1, Omladinski centar Srebrenica, 75430 Srebrenica
Kontaktna osoba: Milena Nikolić
ossrebrenice@gmail.com
Telefon: 056441011
Fax: 056441011
Web adresa ili link na društvenoj mreži: http://www.facebook.com/savjet.srebrenice
Misija: Savjet mladih Srebrenice je osnovan 2003. godine, kao NVO i krovna asocijacija omladinskih organizacija i grupa koje djeluju na području opštine Srebrenica.
Savjet svojim radom i djelovanjem razvija omladinski aktivizam i doprinosi unapređenju položaja mladih u društvu. Rad Savjeta ima jako uporište u omladinskoj politici i politikama mira i nenasilja.
Kroz omladinski aktivizam djelujemo na području edukacija, istraživanja, umjetnosti, kulture i sporta, kreirajući snažne platforme za zdravu lokalnu zajednicu. Svim srcem vjerujemo u otvorenu i uspješnu saradnju sa organizacijama i individuama koje rade za pozitivne društvene promjene u BiH i svijetu.

Vizija: Perspektivno i tolerantno društvo, koje poštuje osnovne ljudske vrijednosti i podstiče aktivnu i pokretačku ulogu mladih u društvu. Omladinski centar vidimo kao mjesto od institucionalnog značaja za omladinsko organizovanje, a Savjet kao partnera relevantnim institucijama i svim državnim sektorima odgovornim za rad za/sa mladima.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 15
Broj volontera/ki: 30
Je li udruženje član vijeća mladih: -
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: vijeće mladih / omladinski savjet
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Implementirani projekti: Youth in Action projekat "Like a Film in My Mind", realizovan u Srebrenici u periodu od 27.03. do 31.03.2013.g. Nosilac projekta je kompanija iz UK "Opera Circus".
Tradicionalni pozorišni festival "Cultural Pump-Up" koji postoji od 2004.g.
Tradicionalni muzički i omladinski festival "Silvertown Shine" koji postoji od 2003.g.
"Youth Peace Advocates in Eastern Bosnia and Herzegovina", implementiran od strane CARE International u partnerstu sa Savjetom mladih Srebrenice, Omladinskim savjetom Vlasenica i omladinskom organizacijom "Odisej" Bratunac, 2009. - 2012.g.
Multifunkcionalni Omladinski centar Srebrenica, od 2006.g. Programi iz oblasti neformalnog obrazovanja, kursevi stranih jezika, pomoć pri učenju, kreativno provođenje slobodnog vremena, muzičke i pozorišne radionice itd.
I mnogi drugi projekti.

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: /
Važne informacije za potencijalne partnere: Savjet mladih Srebrenice ima širok spektar rada, ali je fokus na radu sa i za mlade. Polja djelovanja: omladinski aktivizam/ omladinsko organizovanje/ omladinska politika/ kultura.
Kod udruženja: 281365592919
Dodano: 2013-04-10 05:49:58 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni