Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Udruženje građana "BiosPLUS"

Udruženje građana "BiosPLUS"

Udruženje građana
Općina: Derventa
Adresa: Trg pravoslavlja 3
Kontaktna osoba: Drago Tadić
biosplus@teol.net
Telefon: 053311311
Fax: 053311311
Web adresa ili link na društvenoj mreži: http://www.biosplus.org
Misija: “BiosPLUS” je udruženje građana koje kroz partnersku saradnju sa vlastima, stručnim institucijama rješava dio potreba osoba sa invaliditetom i ostalih članova
Vizija: POTPUNA INTEGRACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM SA DRUGIM KORISNIČKIM SOCIJALNO-EKONOMSKIM GRUPACIJAMA U DRUŠTVENU ZAJEDNICU
Broj osoba na ugovoru o radu: 3
Broj povremeno zaposlenih osoba: 1
Broj članova: 105
Broj volontera/ki: 86
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: „ZA BOLJE SUTRA“ UNDP "Sutra plod"
„Izrada lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti opštine Derventa 2010-2014““ Handicap Int. - SHIA
„Rukotvorinama od prošlosti do budućnosti“ MDG-F
„Kultura za bolje sutra“ MDG-F (UNDP-UNESCO-UNICEF)
„Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica“ CRO-BiH (EU IPA)
„Radimo za bolje sutra“ UNDP (EU IPA)

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 79000
Važne informacije za potencijalne partnere: UDRUŽENJE GRAĐANA „BiosPLUS“ je upisano u registar kod Osnovnog suda Doboj pod brojem 085-0-F1-09-000089 od 30.9.2009.g. (“Sl.Glasnik RS 52/01). Članovi moraju biti više od polovine osobe sa invaliditetom, a ostali članovi su počasni članovi, ljudi dobre volje i stručnjaci. Udruženje ima Skupštinu, Upravni i Nadzorni odbor, Direktora i Administrativnu službu. Statutom i Poslovnikom kao i internim procedurama je uspostavljena subordinacija i demokratski način odlučivanja i odgovornosti.
Statistički su registrovane organizacione jedinice:
1) Kancelarija za pomoć osobama sa invaliditetom
2) Centar za kreativni rad
– Atelje za slikanje na staklu i keramici
– Etno radionica za izradu nakita, tkanje i pletenje
2) Centar za dnevni boravk osoba sa invaliditetom (edukacija i radna okupacija)

Rad Udruženja je javan. Osnovni ciljevi i zadaci su:
borba za ljudska prava i slobode onesposobljenih osoba u skladu sa Standardnim pravilima Organizacije Ujedinjenih Nacija i Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom;
 ostvarivanje i unapređenje socijalnog,ekonomskog i kulturnog položaja članova udruženja;
 podsticanje naučnih, tehničkih i sportskih aktivnosti;
 usmjeravanje na prevenciju invalidnostii u potpunoj zaštiti onesposobljenih osoba-članova,
 okupljanje članova kako bi se stvorili što bolji uslovi za puno angažovanje u svim segmentima života i izjednačavanju mogućnosti rada i aktivnog djelovanja;
 na razvijanju ličnih i radnih sposobnosti u skladu sa njihovim fizičkim sposobnostima i vještinama, na rješavanju nezaposlenosti i ekonomskog osnaživanja,
 prezentovanju potreba radi rješavanja arhitektonskih i drugih barijera u lokalnoj zajednici.

Osnovni ciljevi iz Statuta udruženja su humanitarnog karaktera koji se ogledaju u ostvarivanju i unapređenju socijalnog, ekonomskog i kulturnog položaja članova udruženja, podsticaju naučnih, tehničkih i sportskih aktivnosti, usmjeravanju na prevenciji invalidnosti i potpunu zaštitu OSI-članova udruženja, naročito njihovo obrazovanje, radno osposobljavanje i zapošljavanje, organizovano i zajedničko djelovanje prema organima zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Srpskoj i BiH, na promociji i prihvatanju socijalnog (društvenog) modela invalidnosti, kao i obavljanju privredne djelatnosti u skladu sa Statutom i Zakonom.
Naše udruženje svoje aktivnosti usmjerava naročito na izjednačavanje mogućnosti svojih članova sa građanima u svim sferama života i rada, da imaju ravnopravan tretman u društvu i ista ljudska prava kao i osobe bez invaliditeta.

Kod udruženja: 01326364316
Dodano: 2012-01-12 05:52:37 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni